"Why am I the only one standing stranded on the same ground."

"My mind is angry but my heart still cares."

"Everyone has a 2 AM and a 2 PM personality."

"Love? It’s about truth and reality. Hindi yung butterflies butterflies na yan. Ang butterflies nasa bulaklak at wala sa loob ng tiyan. Kung iisipin na puro pantasya ang Love? Aba maaatat ka talaga. Pero pag nalaman mo ang realidad once na andun ka na. Matatakot ka. Mapapaisip ka."

+ Load More Posts